Husacina

Pozývame vás na klubovú husacinu.
Bude 1. december 2023.
Kde? Husacina u Jaňura, Slovenský grob o 18.00 hod.
Informácie a prihlášky: p. Slivoňová 0903 448 233, quindici.kennel@gmail.com, tajomník klubu.
Cena jednej porcie 36,-€