IW Cup 2023

Do Česko – Slovenský IW Cup sa započítavajú všetky štyri výstavy.

Do výsledku sa započítavajú 4 výstavy, minimálne musia byť  3 výstavy.

Celkový počet bodov z maxima štyroch výstav , minimálne z troch výstav sa vydelí počtom výstav. Výsledný koeficient je konečný výsledok súťaže. Najvyšší koeficient = víťaz česko – slovenský IW cup 2023.

Ak je rovnaký koeficient pri viacerých psoch, 

  • lepšie umiestnenie  získava pes s väčším počtom výstav
  • potom lepšie umiestnenie na poslednej výstave.


Tituly:
 
Česko – Slovenský IW Cup Junior víťaz – trieda  junior       
Česko – Slovenský IW Cup víťaz – trieda – stredná, otvorená, pracovná, víťazov, čestná
Česko – Slovenský IW Cup veterán víťaz – trieda veteránov  

Bodovanie