Sponzoring

Milí členovia klubu,
v rámci príprav na naše letné podujatia v Mojmírovciach privítame tipy a návrhy, či ideálne i reálne sprostredkovanie sponzoringu našich výstav. Vítame každú aktívnu pomoc.
Ďakujeme.
Výbor SKCHCH