World Cup Sighthound show

03.08.2024

Denný program
08:00-9:30 Príjem psov | 10:00 Posudzovanie | 14:00 Záverečné súťaže | 19:00 Dinner party
Posudzovatelia

Zmena rozhodcov vyhradená!  

Arnaldo Cotugno, ITSobota 03.08.2024
Zobraziť viac
PLI, IW, Pharao hound, Greyhound
Lena Person, SSobota 03.08.2024
Zobraziť viac
Afghan hound, Barzoj, Deerhound
Paulo Coelho, PTSobota 03.08.2024
Zobraziť viac
Whippet bitch /BOB, Saluki, Galgo español, Podengo portugues
Cose M. Doval, ESSobota 03.08.2024
Zobraziť viac
Whippet male, Azawakh, Sloughi, Podenco ibicenco, Magyar agar, Chart polski, Cirneco dell'Etna, Silken Windsprite

Uzávierka 21.7.2024

Triedy

Mladší dorast – 3 – 6 mesiacov
Dorast – 6 – 9 mesiacov
Mladých – 9 – 18 mesiacov
Stredná – 15 – 24 mesiacov
Otvorená – od 15 mesiacov
Pracovná – od 15 mesiacov (Doložiť kópiu národného pracovného certifikátu)
Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)
Veteránov – od 8 rokov
Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a národný víťaz

Tituly a čakateľstvá

CAJC, CAC, Junior BOB, BOB, BOS
World Cup Winner 2024
World Cup Junior Winner 2024
World Cup Veteran Winner 2024

World Cup Junior Winner 2024 = CAJC
World Cup Veteran Winner 2024 = Najlepší veterán
World Cup Winner 2024 – postupujú CAC jedince z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a víťazi triedy čestnej
BOB – postupujú Junior BOB, World Cup Winner 2024 (pes + sučka) a World Cup Veteran Winner 2024 (pes + sučka).
BOS – postupujú pes, alebo sučka z opačného pohlavia ako BOB.

Súťaže

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.
Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď. 
Junior Handling – mladý vystavovateľ pre deti od 9 do 17 rokov.

Záverečné súťaže

Mladší dorast BIS – 1., 2., 3. miesto
Dorast BIS – 1., 2., 3. miesto
Junior BIS – 1., 2., 3. miesto
Veterán BIS – 1., 2., 3. miesto
BIS čestných tried – 1., 2., 3. miesto
BIS pracovných tried – 1., 2., 3. miesto
Najkrajší pár – 1., 2., 3. miesto
Najlepšia chovateľská skupina – 1., 2., 3. miesto
Dieťa a pes
BIS BEST OF OPOSITE SEX
– 1., 2., 3. miesto
BEST IN SHOW
– 1., 2., 3. miesto

Prihlásenie iba online
https://clubdogshow.sk/
https://clubdogshow.sk/

Na výstave sa budú písať posudky.
Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy.
Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Poplatky

Bankové spojenie: SLSP a.s. 0011468215/0900
SK27 0900 0000 0000 1146 8215,
VS: 082024, poznámka: meno vystavovateľa

Miesto konania

Kaštieľ Mojmírovce, www.kastielmojmirovce.sk

Ubytovanie

Ranč Nové sedlo, Cabaj-Čápor – www.rancns.sk
Hotel Thermal, Kesov – www.thermalnitrava.sk
Penzión L, Poľný Kesov –www.megaubytovanie.sk/penzion-l
Privár Pereš, Cabaj-Čápor – www.megaubytovanie.sk/privat-peres
Ubytovňa „Ubytuj sa“, Cabaj-Čápor – www.megaubytovanie.sk/ubytovna-ubytujsa

Parkovanie

V areáli kaštieľa je možnosť zaparkovať karavan! 45,- €/deň.

Dinner party

Bude prebiehať v sobotu, 03.08.2024 vo večerných hodinách. Začiatok o 19 hod. Cena na jednu osobu 25€. V cene je večera formou švédskych stolov + víno.

Prihlásenie na adrese: gandamak1@gmail.com

Všeobecné ustanovenia

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania agresívne psy. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ, musí byť uvedený v posudku.

Rozhodca posudzuje podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Predaj šteniat na výstavisku je prísne zakázaný!

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom, či psovi. Majiteľ zodpovedá sám
za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje!

Veterinárne podmienky

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.

Klubová výstava CAC SKCHCH

04.08.2024

Denný program
08:00-9:30 Príjem psov  |  10:00 Posudzovanie  |  14:00 Záverečné súťaže 
Posudzovatelia

Zmena rozhodcov vyhradená!  

Arnaldo Cotugno, INedeľa 04.08.2024
Zobraziť viac
Afghan hound, Barzoj, Deerhound, Magyar agar, Chart polski, Cirneco dell'Etna, Podenco ibicenco, Silken Windsprite
Lena Persson, SENedeľa 04.08.2024
Zobraziť viac
PLI, IW, Pharao hound, Greyhound
Paulo Coelho, PTNedeľa 04.08.2024
Zobraziť viac
Faraónsky pes, Whippet psi, Silken Windsprite
Jose M. Doval, ESNedeľa 04.08.2024
Zobraziť viac
Whippet bitch/BOB, Saluki, Galgo español, Podengo portugues
Prihlásenie iba online

Uzávierka: 21.7.2024

https://clubdogshow.sk/
https://clubdogshow.sk

Na výstave sa budú písať posudky.
Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Poplatky
Uchovňovanie

Bude prebiehať v nedeľu, 04.08.2024 od 11:00 hod. PRIHLÁŠKA na uchovnenie.
Pre každého uchovňovaného psa si vytlačte a vyplňte tlačivo na DNA profil – Tlačivo
Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu: quindici.kennel@gmail.com
Nezabudnite na VŠETKY prílohy! Uzávierka prihlášok na uchovnenie je 21. júla 2024.

Tituly

CAJC, CAC, Junior BOB, BOB, BOS
Klubový víťaz 2024 
Klubový víťaz mladých 2024 
KVM 2024  = CAJC
KV 2024 – postupujú CAC jedince z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a víťazi triedy čestnej
BOB – postupujú Junior BOB, KV 2023 (pes + sučka) a víťazi triedy veteránov
BOS – postupujú pes, alebo sučka z opačného pohlavia ako BOB.

Súťaže

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.
Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď. 
Junior handling – mladý vystavovateľ pre deti od 9 do 17 rokov.

Záverečné súťaže

Baby BIS – 1., 2., 3. miesto
Puppy BIS
– 1., 2., 3. miesto
Junior BIS
– 1., 2., 3. miesto
Veterán BIS
– 1., 2., 3. miesto
BIS čestných tried
– 1., 2., 3. miesto
BIS pracovných tried – 1., 2., 3. miesto
Najkrajší pár
– 1., 2., 3. miesto
Najlepšia chovateľská skupina
– 1., 2., 3. miesto
Dieťa a pes
BIS BEST OF OPOSITE SEX
– 1., 2., 3. miesto
BEST IN SHOW
– 1., 2., 3. miesto
SUPREME BEST IN SHOW – (len v nedeľu) 
Do súťaže nastupujú najkrajší mladší dorastenci, dorastenci, veteráni, najkrajší jedinci triedy čestnej, Junior BIS a BIS zo soboty a nedele.