Slovenský klub chovateľov chrtov

Demänovská 48, 831 06 Bratislava – Rača
IČO: 42 136 032
DIČ: 2022733658
E-mail: gandamak1@gmail.com
Tel./fax: +421 917 874 112 Vojtek Vlastislav | +421 918 362 054 Vojteková Iveta

Bank account: SLSP a.s. 0011468215/0900
IBAN SK27 0900 0000 0000 1146 8215
BIC GIBASKBX

WP DataTables