14.08.2021 Klubová výstava Mojmírovce 

Posudzovatelia

Marion Marpe, D
Bart Cheerens, BE