Vlastislav Vojtek

Predseda

Vlastislav Vojtek
Demänovská 48, 831 06 Bratislava
Tel./fax: 0917 874 112
gandamak1@gmail.com

Podpredseda | poradca chovu | registrátor chovných jedincov

Zuzana Fekiačová
Ľ. Zeljenku 1, 962 12 Detva
Tel: 0918 568 918
saluki@saluki.sk

Zuzana Slivoňová

Tajomník

Zuzana Slivoňová
Starobystrická 20, Zálesie
Tel: 0903 448 233
quindici.kennel@gmail.com

Pokladník

Iveta Vojteková
Demänovská 48, 831 01 Bratislava
tel./fax: 0918 362 054
gandamak1@gmail.com

Adriana Vanekova

Člen výboru | predseda revíznej komisie

Adriana Vaneková
Podjavorinskej 13, 811 03 Bratislava
Tel: 0904 806 789
of_silken_grace@yahoo.com

Patrícia Finíková

Člen výboru

Patrícia Finíková
Fedákova 34, 841 02  Bratislava
Tel.: 0905 869 675
info@doragrey.sk

Revízna komisia

Ingrid Chalásová