TERMÍN UCHOVŇOVANIA: popri KV Mojmírovce,  august 2024

Chovateľský poriadok SKCHCH – doplnený podľa zmien schválených ČS 12.3.2023

Po uchovnení psa/suky klubom chovateľov chrtov, musíte uchovneného jedinca zaregistrovať aj na UKK do registra chovných jedincov: potrebné je poslať originál PP, na ktorom je chovnosť zapísaná klubom a vyplnený formulár.

Žiadosť o chránenie názvu chovu – chovateľská stanica, sa od 1.2.2024 bude podávať priamo na sekretariát SKJ. Viac informácií nájdete v Smernici – CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV zverejnenej na web stránke SKJ. Rovnako tam nájdete i tlačivo žiadosti pre jej vybavenie.
 

Žiadosť o CHS

súvisiace s extrémnymi črtami u ušľachtilých plemien psov

Ustanovené CS 12. 11. 2008.
Platné od 1. 1. 2009.
Vydal: Svenska kennelklubben

Úvod a aplikácia

Úlohou posudzovateľa psov je zachovať charakteristiky každého plemena v rámci schváleného štandardu plemena. Toto sa nikdy nesmie diať na úkor zdravia, či prostredníctvom príliš extrémného utvárania stavby. Povinnosťou posudzovateľa je byť oboznámený s plemenným štandardom, ako aj zdravotnými problémami, ktoré extrémy môžu spôsobiť.

Hlavnou úlohou posudzovateľa je posúdiť a ohodnotiť psov v rámci plemenného štandardu a pozerať sa na týchto psov ako na výsledok predchádzajúcich generácií v chove. Posudzovateľ musí venovať zvláštnu pozornosť tendenciám k preháňaniu, ktoré môžu negatívne pôsobiť na zdravie jednotlivých psov. Je dôležité, aby sa na tieto tendencie k preháňaniu/extrémnosti poukázalo skôr, než dospejú k zhoršenému zdraviu.

Tieto inštrukcie sú výsledkom súpisu, ktorý mohol vzniknúť vďaka rozsiahlej spolupráci medzi posudzovateľmi psov, klubmi pre dané plemená, ďalšími kynologickými klubmi a veterinármi.

Stanoviská a fakty, obsiahnuté v tomto dokumente, sú výsledkom dostupných štatistík o zdraví psov podľa individuálnych plemien. Tento proces iniciovalo stretnutie desiatich škandinávskych posudzovateľov pre všetky plemená, po ktorom nasledovala korešpondencia s kynologickými klubmi a ktoré vyústilo do konferencie pre všetkých švédskych  posudzovateľov psov.

Výsledkom prieskumu je tento dokument, v ktorom sa špeciálne poukázalo na 47 plemien z približne 300, ktoré FCI uznáva, s ohľadom na zlepšenie ich zdravia.

Plemená, ktorí si vyžadujú NALIEHAVÚ POZORNOSŤ (7):

Buldog, Neapolský mastin, Šarpej, Čau-čau, Baset, Francúzsky buldoček, Pekingský palácový psík.

Plemená, ktorí si vyžadujú ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ (12):

Bordeauxská doga, Mastif, Svätobernardský pes, Bulteriér / Trpasličí bulteriér, Jorkšírsky teriér, Bloodhound, Clumber španiel, bostonský teriér, Čivava (dlhosrstá a krátkosrstá), Japonský chin, King Charles španiel, Mops.

Plemená, ktorí si vyžadujú POZORNOSŤ (28):

Kólia (dlhosrstá a krátkosrstá), Nemecký ovčiak, Šetlandský ovčiak, Waleský korgi Cardigan, Waleský korgi Pembroke, Nemecký boxer, Bulmastif, Nemecká doga, Norvičský teriér, Skye teriér, Stafordširský bulteriér, Westhighlandský biely teriér, Nemecký špic / nemecký špic trpasličí (Pomeranian), Artésko-normandský baset, Taliansky stavač, Taliansky drôtosrstý stavač, Americký kokršpaniel, Anglický kokršpaniel, Anglický špringeršpaniel, Labradorský retríver, Sussexský španiel, Cavalier King Charles španiel, Čínsky chocholatý pes, Grifón, Shih-tzu, Pudel, Ruský chrt – Barzoj, Írsky vlkodav. 

Pred každým dohodnutým posudzovaním je zodpovednosťou posudzovateľa oboznámiť sa s týmito špecifickými nariadeniami pre plemeno, ktoré bol pozvaný/-á posudzovať.   

Neustále sledovanie rozvoja zdravia plemien tu vymenovaných, ako aj pravidelné aktualizácie, budú naďalej vykonávané.   

Aplikácia

Je maximálne dôležité, aby každý posudzovateľ pokračoval v pozitívnom posudzovaní a tak ako predtým vyberal víťazov korektného typu a celkovej kvality. Kritika musí byť napísaná pozitívnou formou, ale je dôležité byť presný a otvorený v otázkach súvisiacich so zdravím, ak toto ovplyvnilo hodnotenia a / alebo umiestnenie psa.

Tak ako doteraz, posudzovateľ musí hodnotiť to, čo vidí, a odchýlky musia byť hodnotené na základe stupňa chyby. Žiadne vady sú spojené s určitým ocenením. Tento zoznam nemá byť doplnením zoznamu diskvalifikujúcich vád v rámci plemien, ktorých štandardy obsahujú diskvalifikácie!

Extrémy v štruktúre stavby a vady, ktoré majú dopad na zdravie psa, sú závažnejšie než kozmetické nedostatky.

Posudzovatelia by nikdy nemali dávať ocenenia psom, ktorí vykazujú abnormality a defekty.

Často sa vyskytujúce chyby, ktoré nie sú spojené so zdravotným hľadiskom, a extrémne plemenné znaky jednotlivých plemien tu nie sú obvykle uvedené, ale pri posudzovaní musí byť na ne tiež poukázané.

Od posudzovateľov sa žiada, aby zdravotné aspekty zvažovali viac než doteraz, zvlášť keď udeľujú alebo neudeľujú CK (certifikát kvality).

Požiadavky pre všetky plemená psov

Dych
Všetky psy by mali byť schopné normálne dýchať aj pri pohybe.

Oči
Všetky psy by mali mať čisté, jasné oči bez akýchkoľvek známok nepohodlia alebo bolesti.

Koža
Všetky psy by mali mať zdravú kožu bez akýchkoľvek zmien alebo známok choroby.

Srsť
Srsť by nemala byť tak objemná, aby bránila v pohybe.

Pohyb
Všetky psy by mali byť schopné sa pohybovať prirodzene, bez zjavného úsilia alebo bolesti.

Temperament / Povaha
Všetky psy by mali mať dobrú povahu, vhodnú pre život v súčasnej spoločnosti. Do úvahy sa musia brať a musia byť povolené špecifické povahové prejavy plemena, ale extrémna bojazlivosť alebo ostrosť v prejave nie je žiadúca. Agresívne psy a psy vykazujúci známky paniky a/alebo strachu by vždy mali zostať bez ocenenia. 

FCI Skupina 10

Chrti

Afgánsky chrtMaďarský chrt Ruský chrt – Barzoj*
Arabský chrt (sloughi)Írsky vlkodav*Saluki
AzawakhTaliansky chrtík Španielsky chrt (galgo)
Škótsky jelení pes Poľský chrtVipet
Anglický chrt (greyhound)  

Plemená označené * sú zaradené do zoznamu BSI.

BSI sa delí na tri úrovne:
– naliehavá pozornosť
–  zvýšená pozornosť
–  pozornosť

Plemená, ktoré si vyžadujú POZORNOSŤ

Ruský chrt – Barzoj

Existujúce chyby v plemene sú:
– nesprávny skus spôsobený slabo vyvinutou spodnou čeľusťou s nedostatočným priestorom pre zuby.

Preto sa zvláštna pozornosť musí venovať skusom a čeľustiam.

Plemenný štandard hovorí: „nesprávne umiestnenie tesákov, jedného alebo oboch, v spodnej čeľusti tak, že pri zavretí papule spôsobujú poranenie na ďasnách, alebo podnebí, je vylučujúca vada“.

Írsky vlkodav

Existujúce chyby v plemene sú:

–  nesprávny skus spôsobený úzkou spodnou čeľusťou, kedy má pes tesáky otočené priamo do horných ďasien.

Preto sa zvláštna pozornosť musí venovať skusom a čeľustiam.

 

Pripúšťacie povolenie si vyžiada majiteľ chovnej suky 2 mesiace pred predpokladaným haraním od registrátora chovu, k čomu je potrebné doložiť potvrdenie o zaplatení členského príspevku do klubu v čase predpokladaného pripúšťania.

O pripúšťacie povolenie sa nežiada až vtedy, keď už sučka hára!

Registrátor chovu/poradca chovu potrebuje určitý čas na preskúmanie žiadosti a schválenie daného krytia.

Žiadame Vás o dodržiavanie tohto bodu chovateľského poriadku.

Žiadosť o pripúšťacie povolenie zašlite poradkyni chovu:
Zuzana Fekiačová, Zeljenku 1, 962 12 Detva, alebo mailom na saluki@saluki.sk.

Nie na adresu klubu! Zbytočne sa tým predĺži čas vybavenia.

Formulár na zverejnenie chovného jedinca

Vkladajte iba jedince, ktoré môžu byť reálne použité v chove. NIE vyradené z chovu pre vek, či zosnulé. 

Formulár na zverejnenie chovateľskej stanice