Podmienky súťaže 2023

Do TOP 10 sa započítavajú body zo všetkých výstav na Slovensku (CACIB, CAC špeciálna,klubová) okrem Victory Show (šampión šampiónov)

Zo zahraničia len body z CACIB výstav, klubových alebo špeciálnych výstav (nie CACvýstavy).

Ak sa pri viacerých psoch rovná ich koeficient, lepšie umiestnenie získava pes s väčšímpočtom výstav.

CAC ČMKU sa do bodovania nezapočítava.

Majiteľ psa a všetci spolumajitelia musia byť v danom roku ČLENMI SKChCh sozaplateným členským poplatkom!

Do výsledku za započítava maximálne 10 najlepších umiestnení na výstavách.Minimálne ich musí byť 5 a z toho musia byť 3 výstavy zo Slovenska a minimálnejedna usporiadaná klubom.

Celkový počet bodov z maxima 10-tich výstav, minimálne z 5-tich, sa vydelí počtom výstav a výsledný koeficient je konečný výsledok súťaže, najvyšší koeficient = TOP CHRT. 

Bodovacia tabuľka:

Pri známke VÝBORNÝ zo svetovej výstavy, európskej výstavy, FCI EuroSighthounds a Central European Sighthound Winner si pripočítajte +5b k hodnoteniu
a ďalšie body ak sa chrt umiestnil v poradí Výborný I. až Výborný IV. takto:
V1 – 5 bodov
V2 – 4 body
V3 – 3 body
V4 – 2 body

Vyplnenú tabuľku posielajte mailom na quindici.kennel@gmail.com do 21.2.2024.

WP DataTables