Slovenský klub chovateľov chrtov

Demänovská 48, 831 06 Bratislava – Rača
IČO: 42 136 032
DIČ: 2022733658

E-mail: gandamak1@gmail.com  
Tel./fax: 0917 874 112 Vojtek Vlastislav | 0918 362 054 Vojteková Iveta

Bankové spojenie: SLSP a.s. 0011468215/0900
IBAN  SK27 0900 0000 0000 1146 8215
BIC   GIBASKBX