Podmienky pre udelenie titulu

Body pre udelenie titulu šampión SKCHCH môžu byť získavané po neobmedzene dlhú dobu, najmenej však počas 2 výstavných sezón. Počas celej doby musí byť majiteľ psa riadnym členom SKCHCH (so zaplateným členským poplatkom). Body z výstav počas doby, keď majiteľ psa nie je členom SKCHCH, sa nezapočítavajú. Je bezpodmienečne nutné získať body z výstavy usporiadanej klubom. Body sa započítavajú len z tried dospelých psov – strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, víťazov, čestnej, veteránov. Je potrebné dosiahnuť hranicu 300 bodov!

Body možno získať na výstavách

  • Klubová a / alebo špeciálna výstava SKCHCH (nutná)
  • Národná a každá ďalšia výstava v SR so zadávaním CAC
  • Medzinárodná výstava v SR
  • Klubové, špeciálne, národné a medzinárodné výstavy v zahraničí
  • Európska, Svetová, Crufts
  • Victory Show sa NEZAPOČÍTAVA!

Získané body je potrebné doložiť kópiou posudkového listu z každej výstavy. Majiteľ psa, ktorý žiada o udelenie titulu šampión SKCHCH pre svojho psa, musí predložiť výsledky už spracované do prehľadovej tabuľky. K podkladom je potrebné priložiť aj kópiu rodokmeňa a členskej karty.

Staré body platia na výstavy konané do 4/2022, nové na výstavy od 5/2022.

PODMIENKY platné od 01.05.2022 | PODMIENKY platné do 30.04.2022

Zoznam spolu s kópiami posudkov posielajte na adresu: Mgr. Adriana Vaneková, Košúty 458, 925 09, of_silken_grace@yahoo.com. Mailový kontakt slúži len na poskytovanie informácií.

Podklady zasielajte obyčajnou poštou, nie doporučene a nie mailom!

Výbor na najbližšej schôdzi výsledky prejedná a schváli udelenie titulu danému jedincovi.

Titul sa zapisuje do Preukazu o pôvode. Diplomy a poháre budú odovzdané na najbližšej klubovej akcii.

WP DataTables