Novinky z klubu chovateľov chrtov

World Cup Sighthound Show Slovakia 03.-04.August 2024.
SKJ organizuje školenia pre záujemcov a čakateľov na rozhodcov, ktoré sa uskutočnia v termínoch 6.4.2024 a 22.6.2024
Vážení priatelia, stúpa počet žiadostí o možnosť inseminácie sučky, ktorá sa ešte prirodzeným spôsobom nerozmnožovala, ako aj inseminácie psom, ktorý
Singhthound festival Donaueschingen AUG 2024.
Hungaria show calendar 2024
Žiadosť o chránenie názvu chovu – chovateľská stanica, sa od 1.2.2024 bude podávať priamo...
Nový titul na Slovensku: ČESTNÝ ŠAMPIÓN SLOVENSKA. Platí pre Výborný 1 z triedy čestnej získané od 1.1.2023.
Projekt dlhovekosti u írskeho vlkodava
Cieľom projektu dlhovekosti u írskeho vlkodava je poskytnúť dlhodobú viditeľnosť a prehľad o celkovom zdraví