Ako to všetko začalo?

Asi náhodou.

V rokoch 1979 a 1980 sa do nenápadnej dedinky Povoda prisťahovalo niekoľko nových obyvateľov. A náhodou, celkom nezávisle na sebe, to boli psíčkári.

A náhodou bola väčšina z nich k Klubu chovateľov chrtov a dalmatínskych psov:
Iveta a Vlasto Vojtekovci s afgánskymi chrtmi a vlkodavmi (CHS Gandamak).
Fero Mifkovič a Haníkovci s afgánskymi chrtmi a vipetom.
Dušan Barlík s vipetmi a nemeckými ovčiakmi
Ladislav Dohňanský s afgánskymi chrtmi (CHS DL Hindukuš)
Michaela Pavlásková s dalmatínskymi psami a nemeckým ovčiakom (CHS Plum Brandy).

Klub chovateľov nemeckých dôg a Bernardínov zastupovali z prisťahovalcov: 
Zdeněk a Marka Lašmanovci 
a zo starších obyvateľov Zdeněk Pichlík.

Prečo to všetko začalo?

Každý z nás už mal nejaké skúsenosti v oblasti kynológie. Väčšina z nás boli chrtári – to bolo dobre, s ostatnými spoločenskými plemenami sa okrem výstav a chovateľskej činnosti nerobí prakticky nič. Práve chrti môžu poskytnúť svojim majiteľom a priaznivcom aj ďalšie vzrušujúce zážitky – DOSTIHY.

Prvou akciou, na ktorej sme sa podieľali, boli práve propagačné dostihy: „O pohár Žitného ostrova“.

Dostihy „O pohár Žitného ostrova“ 26.júla 1980

Hoci naše dostihy boli prvé v oblasti Žitného ostrova a hoci boli len propagačné, účasť bola veľmi pekná.

Naše dostihy mali ohlas aj v tlači:

Naši priatelia, chrtári z Moravy, sa nielen zúčastnili na dostihoch so svojimi psami, ale pomáhali a nám aj pri príprave a organizácii celej akcie.

V roku 1983 bola založená naša

Miestna organizácia Slovenského Zväzu Drobnochovateľov –  kynologická, POVODA

Zakladajúci členovia:
Vlastislav Vojtek
Zdenek Lašman
Imrich Hodúr
Michaela Pavlásková
František Mifkovič
Ladislav Voros
Milan Benkovský
Michal Lampert
Anna Haníková
Zoltán Domonkos
Iveta Vojteková
Mária Lašmanová
Alžbeta Pichlíková
Scarllet Haníková
Ladislav Dohňanský
Alexander Póda
Margita Pódová
Ján Makki
Ladislav Voros

V tom istom roku (1983) zorganizovali členovia MO SZD Povoda – kynologická

1. Žitnoostrovskú výstavu psov všetkých plemien okrem poľovníckych

Výstava bola úspešná, vydarilo sa aj počasie. Práca na príprave a organizovaní výstavy nám pomohla získať skúsenosti, ktoré budeme môcť využiť pri organizovaní ďalších kynologických akcií.

Súťaže chovateľských skupín sa zúčastnila trojica nemeckých ovčiakov PLUM BRANDY a trojica afgánskych chrtov GANDAMAK.

Samozrejme aj v roku 1983 sa naši chrtári zúčastňovali na dostihoch. Najúspešnejším dostihovým chrtom z Povody bol v tomto roku BRET VIA ANURA, ktorý bol na dráhe v Lednici dekorovaný ako Víťaz SSR (majieľ Fero Mifkovič).

Na príprave Majstrovstiev SSR, ktoré sa konali v Bratislave na dostihovej dráhe v Starom háji, sa podieľali aj naši členovia. Klubom chovateľov chrtov a dalmatínskych psov bola zvolaná brigáda na úpravu dostihovej dráhy.

Výstavba dostihovej dráhy v Povode

Začalo sa to výberom vhodného pozemku, navštevovaním kompetentných inštitúcií a vybavovaním potrebných záležitostí. Vôbec to nebolo jednoduché, ale ako poznáme psíčkárov, keď si raz niečo vezmú do hlavy, už sa toho nepustia. A tak nám prepožičali lúku patriacu JRD Kútniky. Začali sa nekonečné hodiny tvrdej driny.

Koncom roka 1986 bolo konečne všetko hotové a dráha bola pripravená na Majstrovstvá Slovenska 1986!

Majstrovstvá Slovenska 1986 na stálej dostihovej dráhe v POVODE  – 5.10.1986

Hlavný rozhodca: Zdenek Barák
Štartér: Jura Korvas
Dráhoví rozhodcovia: pani Hlavicová, Pepa Kulheim
Cieľový rozhodca: Vlastislav Vojtek

Za KChCh a DP dostihy navštívil predseda Oleg Fintora, dostihovú podkomisiu zastupovala Ing. Markéta Kalousková.

Na Majstrovstvá Slovenska sa dostavilo 40 chrtov, čo je veľmi pekná účasť. Najviac ich bolo z Čiech a Moravy a odniesli si aj väčšinu titulov. Prišli tiež afgáni z Maďarska. Psi behali s chuťou a čisto, udelené boli len 3 diskvalifikácie.

MAJSTRI SSR 1986

BONITÁCIA
Klubu chovateľov chrtov a dalmatínskych psov 11.4.1987 Bratislava

Do chovu boli zaradení:

  • Afgán: Voodoo Sweet Magic de Cassadra
  • Vipeti: Arabela Fort Portál, Asta Fort Portál
  • Dalmatín: Cira Plum Brandy

2. BODOVACIE dostihy 22.8.1987 Povoda

MAJSTROVSTVÁ SSR, 4.10.1987 Povoda

Zišlo sa do 50 chrtov zo Slovenska, Čiech, Moravy a Poľska. Hlavným rozhodcom bol Marian Vedrody, štartér Jura Korvas, na dráhe boli Ing. Kalousková a Alica Baschová.

MAJSTRI SSR 1987

6. Žitnoostrovská výstava psov Povoda 1988

MAJSTROVSTVÁ SSR 1988 Povoda

MAJSTROVSTVÁ SSR 1988 Povoda