15.08.2021 Špeciálna výstava Mojmírovce

Posudzovatelia

Iveta Vojteková, SK
Marion Marpe, D
Bart Cheerens, BE