World Cup 2024

World Cup sighthound 2024

World Cup Sighthound Show Slovakia 03.-04.August 2024.

Školenie posudzovateľov

SKJ organizuje školenia pre záujemcov a čakateľov na
rozhodcov, ktoré sa uskutočnia v termínoch 6.4.2024 a 22.6.2024

Inseminácia sučky

Vážení priatelia,

stúpa počet žiadostí o možnosť inseminácie sučky, ktorá sa ešte prirodzeným spôsobom nerozmnožovala, ako aj inseminácie psom, ktorý je na tom rovnako.

Nový titul!

Nový titul na Slovensku: ČESTNÝ ŠAMPIÓN SLOVENSKA. Platí pre Výborný 1 z triedy čestnej získané od 1.1.2023.

Projekt dlhovekosti IW

certifikát dlhovekosti írsky vlkodav

Projekt dlhovekosti u írskeho vlkodava

Cieľom projektu dlhovekosti u írskeho vlkodava je poskytnúť dlhodobú viditeľnosť a prehľad o celkovom zdraví plemena.