Členské 2024

Vážení členovia a priatelia Slovenského klubu chovateľov chrtov,

pripomíname úhradu členského príspevku na rok 2024 vo výške 20,- €, ktorý je splatný do 15. marca 2024.
Po tomto termíne je nutné uhradiť k členskému poplatku aj zápisné 7€.

Zoznam členov k 5.3.2024