Kedy začína grayhound behať

KEDY ZAČÍNA GREYHOUND BEHAŤ

Každý, kto vlastnil alebo vlastní greyhounda vie, že beh je jeho vrodenou vlastnosťou. Je to dané geneticky tomuto plemenu a tak isto stavba tela je prispôsobená na beh. Otázkou zostáva kedy by mal začať s behom a čo je zvlášť dôležité pre chovateľov pretekárskych greyhoundov poznať jeho limity. A pokiaľ je možné udržať greyhounda na vrchole výkonnosti a eliminovať zranenia, ktoré sú u pretekárskych greyhoundov pomerne časté.

Keď sa bližšie pozrieme na štruktúru kosti greyhounda a stavbu svalov, je to dôkaz, že tento ušľachtilý pes potrebuje beh takmer nevyhnutne. Väčšina z nich je v mladom veku do 12-14 týždňa chovaná v menšom priestore (malá záhradka, prípadne menši priestor za domom). Od tohto obdobia však väčšina chovateľov dovolí svojim miláčikom viacej slobody a väčší výbeh, zvyčajne pomerne úzke a dlhšie priestory (rovinky 20 – 50 m dlhé). Greyhoundi ostávajú v tomto prostredí do 12 – 14 mesiacov veku. Bolo však dokázané, že veľa greyhoundov utrpelo závažné zranenia v dôsledku takéhoto chovu. Kostra greyhounda sa stále vyvíja až do veku 24 mesiacov. Stále rastie a kostra sa mu prispôsobuje na beh. Počas tohto obdobia sú kosti stále veľmi krehké. Kosti greyhounda sú veľmi dlhé a preto náchylné na zlomenie. Po 24 mesiacoch prestanú rásť a stávajú sa pevnými. Stabilné ostávajú počas celého života.
Svaly takisto podliehajú dymanickým zmenám počas rastu. Vyvíjajú sa rýchlejšie ako kosti a pokiaľ nie sú namáhané, ostavájú pomerne slabé. Natíska sa otázka, či greyhound skutočne potrebuje beh v tomto období. Ako som už spomenul, každý kto odchoval šteňatá greyhounda vie, ako tieto psy milujú pohyb.

Avšak prvých 6 mesiacov je pre greyhounda chovaného na pretekanie “kritických”. Ak behá v tomto období bez adekvátneho času na rehabilitáciu (zvlášť potrebnú na zotavenie sa ponaťahovaných svalov prípadne zapálených kostí) môže to viesť k výraznému zníženiu jeho bežeckého potenciálu v budúcnosti.

Vedci však v posledných rokoch dokázali, že práve úmerné naťahovanie svalov posilňuje celý svalový systém. 3-ročny greyhound, ktorý nikdy nepretekal, je náchylný na zlomenie kosti rovnako ako 14-mesačné šteňa.
Ako teda bezpečne pripravovať greyhounda na pretekanie už v mladom veku?

Do šiestich mesiacov veku len malú plochu na behanie a neskôr dlhšiu rovinku (max. však 30 m) s pravidelnou kontrolou a priestorom na odpočinok.

V Austrálii sme v poslednom čase svedkami častých zranení greyhoundov práve z “pretrénovania”. Nedávno sa to stalo top-greyhoundovi z Oueenslandu BLACK ENFORCER-ovi (viac ako 200 000 dolárov v 35 pretekoch), ktorý si natrchol Achillovu šľachu pri rutinnom tréningu a bol navždy vyradený z pretekania. Niektorí tréneri dokonca pretekajú 2x do týždňa, čo je prakticky neprípustné vzhľadom na to, že greyhound potrebuje min. 7 dní na regeneráciu svalov. Iní su však opatrnejší a používajuú 14-dňový pretekársky cyklus. V Austrálii, kde je pretekanie na vysokej úrovni a zdroj obživy mnohých ľudi, sa častokrát zabúda na zdravie greyhoundov a zisky z pretekania sú na prvom mieste. Dokonca sa viackrát ukázalo, že tréneri používajú zakázané substancie na zvýšenie výkonnosti a vytrvalosti greyhoundov na úkor zdravia.

Radomír, Sydney