Nový titul!

Nový titul na Slovensku: ČESTNÝ ŠAMPIÓN SLOVENSKA 
 
Poriadok pre udeľovanie titulu Čestný šampión Slovenska:
▪️ Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede čestnej na medzinárodných výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
▪️ Ocenenia V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
Platí pre Výborný 1 z triedy čestnej získané od 1.1.2023.
Viac informácií a žiadosť nájdete na stránke SKJ.