Ochorenie srdca dilatatívna kardiomyopatia

Vážení priatelia a chovatelia chrtov,

dovoľte mi poďakovať Vám, ktorí ste mi prejavili dôveru a dali ste si vyšetriť Vášho psa na ochorenia srdca.

Po skúsenostiach, ktoré za tých pár rokov mám a po rozhovoroch s Vami, cítim potrebu napísať pár vecí ohľadom vyšetrenia srdca, ktoré je vo Vašom chovateľskom klube podmienkou pre zaradenie psa do chovu.

Najčastejším ochorením srdca u chrtov je dilatatívna kardiomyopatia (ďalej len DCM) . Je to ochorenie srdcového svalu, ktoré sa prejavuje postupným, pomalým rozširovaním srdcových dutín, stena komôr sa stáva stále tenšou a zhoršuje sa jej schopnosť pumpovať krv. Nakoniec dochádza k zlyhávaniu srdca a poruchám srdcového rytmu. Záludnosť tohoto ochorenia je v tom, že pes sa narodí so zdravým srdcom a ochorenie sa rozvíja pomaly v priebehu života. Prechod medzi zdravým a chorým srdcom je postupný a pomalý. Trvá niekoľko mesiacov až rokov. Zatiaľ neexistuje nejaký jednorazový test (či už genetický, echokardiografický, alebo iný), ktorý by dokázal povedať, že tento konkrétny pes DCM mať bude, alebo nebude.

Jediná možnosť diagnostikovať toto ochorenie je na základe kardiologického vyšetrenia. To pozostáva z klinického vyšetrenia, EKG vyšetrenia a echokardiografie (sono). Ak chceme výskyt tohoto ochorenia v populácii psov znížiť, je potrebná selekcia. Chovať na zdravých jedincoch a vyradiť chorých. A tu je problém. Rozvinuté DCM ochorenie s prejavmi zlyhávania srdca nie je problém odhaliť. Tam je selekcia jasná. Naviac, pes s rozvinutou DCM už v chove veľa „škody“ nenarobí. Problém je, že sú jedinci, u ktorých bolo urobené vyšetrenie v dvoch, štyroch rokoch. Všetko vyzeralo dobre, pes už má za sebou nejaké odchovy a potom, povedzme v šiestich rokoch, uhynie na DCM. Žiaľ, pes už stihol svoje vadné gény posunuť na ďalšiu generáciu. Preto je potrebné chorých jedincov odhaľovať čo najskôr. Prvé známky DCM sú zistiteľné echokardiografickým vyšetrením. Európska spoločnosť veterinárnej kardiológie (European Society of Veterinary Cardiology) vypracovala v roku 2003 bodový systém pre skríning tohto ochorenia. U psa sa vykoná posluchové, EKG a echokardiografické vyšetrenie a ak sa zistia nejaké abnormality, pes dostáva trestné body.

Pre mnohé plemená psov sú zistené isté normy echokardiografických meraní, do ktorých by sa mal jedinec konkrétneho plemena „zmestiť“. Je to však len štatisticky určená norma a ak u psa nameriame niektoré hodnoty mimo normy, neznamená to hneď, že má DCM. Podľa tohto bodového systému sa za jedinca postihnutého DCM považuje ten, ktorý získal 6 a viac trestných bodov. Stretol som sa s tým, že vyšetrením som u psa zistil srdcovú arytmiu, alebo niektoré merania boli mimo noriem. Pes dostal 2, alebo 3 trestné body. Majitelia si hneď myslia, že ich pes je chorý. Alebo si niekto môže myslieť, že som psa „odpísal“, lebo aby kryl, mal by mať 0 bodov. To chcem práve vysvetliť.  Za prvé- ak robím vyšetrenie, tak do protokolu píšem, čo som naozaj počul, videl a nameral. Ak by som sa neriadil objektívnymi číslami, ktoré som naozaj odmeral, nemalo by to celé žiadny zmysel. Nemienim si vymýšľať.  Nemám žiadny záujem niekoho poškodzovať, ani niekomu prilepšiť. Za druhé- pes sa za chorého považuje až keď má 6 a viac bodov. Ak má 5 a menej bodov, považuje sa stále za zdravého a len opakované vyšetrenie ukáže, či sa merané veličiny zhoršujú, alebo nie.

Ďalšia vec, ktorú treba povedať je tá, že diagnóza DCM je možná až keď sa vylúčia iné ochorenia, ktoré môžu viesť k podobnému obrazu, ako má DCM. Jedná sa hlavne o degeneratívne ochorenie mitrálnej chlopne a niektoré vrodené vady (patentný ductus arteriósus, defekt komorovej prepážky).   Z tohoto dôvodu je potrebné vyšetriť dôkladnejšie hlavne pri prvovyšetrení.

Ešte pár praktických poznámok k vykonaniu vyšetrenia. Aby bol obraz pri echokardiografickom vyšetrení kvalitný, je dobré psa na hrudníku oholiť. V srsti sa totiž drží vzduch a ten výrazne zhoršuje kvalitu obrazu. Preto prosím o pochopenie, že psa oholíme, ak je chlpatejší. Ak to vadí kvôli výstavám, tak Vás prosím, aby ste vyšetrenia srdca robili radšej mimo výstavnej sezóny.

Posledná vec, ktorá môže pomôcť mne aj Vám je to, že nie je zlé s Vašim psom natrénovať ležanie na boku. Pri EKG vyšetrení aj pri echokardiografii by mal pes ležať na boku. Skúste to prosím s Vašim psom trénovať doma. Keď príde k nám na vyšetrenie a musí ležať na boku a nikdy predtým to nerobil, tak je to stres. Ak už pozná z domu, že ho dáte na bok, držíte ho, aby ležal a musí nejaký čas vydržať, bude to znášať lepšie aj u nás pri vyšetrení.

Eliminovať DCM z chovu je ťažká a dlhodobá úloha. Je ale potrebné zabojovať, pretože ak je incidencia tejto choroby u niektorých plemien 30-50%, je to alarmujúce a nerobí to dobré meno plemenu. Hovorí to aj o tom, že v minulosti chovateľská prax v niečom zlyhala. S chovateľskou stránkou veci  (myslím s výberom krycích jedincov, mierou príbuzenskej plemenitby, hodnotením exteriéru….) Vám my, veterinári, nepomôžeme. Môžeme však pomôcť aspoň so selekciou chorých jedincov.

Prajem Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov v roku 2016!

                                                               

MVDr. Peter Mláka
Veterinárna prax EJMI Bojnice
Školská 60, 97201 Bojnice
pmlaka@gmail.com