307 – AZAVAK
Azawakh

Pôvod: Mali
Patronát: Francúzsko
Použitie: chrt
Klasifikácia: 10. skupina; 3. sekcia – krátkosrsté chrty – bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu: 22. 6. 1994

Krátky prehľad histórie: je afro-ázijského pôvodu, v Európe sa objavil okolo roku 1970. Pochádza z oblasti stredného Nigeru, medziiným z údolia Azawakh. Po stáročia sprevádzal kočovníkov v južnej Sahare.

Celkový vzhľad: mimoriadne vysokonohý a elegantný pes. Vzbudzuje dojem veľkej ušľachtilosti. Kostra a svalstvo dobre vidieť pod tenkou kožou. Tento chrt je vysokonohý a jeho telo sa dá opísať ako na výšku postavený obdĺžnik.

Telesné proporcie: pomer dĺžky a výšky je 9:10. Sučky môžu tento pomer mierne prekročiť. Pomer hĺbky hrudníka a výšky v kohútiku je 4:10, dĺžky papule k dĺžke hlavy 1:2, šírky lebky k dĺžke hlavy 4:10.

Správanie a povaha: živá, pozorná, zdržanlivá, voči cudzím je rezervovaný, niekedy sa k nemu dokonca nedá priblížiť, ale k ľuďom, ktorých akceptuje, je nežný a priateľský.

Hlava: dlhá, jemná, suchá, jemne modelovaná, pomerne, ale nie prehnane úzka.

Lebečná časť: temeno takmer ploché, skôr podlhovasté. Šírka lebky musí byť zjavne menšia, ako polovica jej dĺžky. Horné ohraničujúce línie lebky a papule prebiehajú často smerom dopredu mierne divergentne. Nadočnicové oblúky a čelová brázda sú málo vyvinuté. Výbežok medzitemennej kosti a jej hrebeň sú vyvinuté.

Stop: málo výrazný.

Tvárová časť

Ňucháč: nozdry dobre otvorené, ňucháč čierny alebo hnedý.

Papuľa: dlhá, rovná, smerom dopredu sa mierne zužuje.

Čeľuste: dlhé a silné.

Líca: ploché.

Zhryz: nožnicový.

Oči: mandľového tvaru, pomerne veľké. Tmavé alebo jantárové. Viečka sú pigmentované.

Uši: pomerne vysoko nasadené. Tenké, visia plocho pri hlave, ich základňa je pomerne široká. Priliehajú k lebke, nikdy nie sú ružičkové. Majú tvar trojuholníka s mierne zaoblenou špičkou. Keď je pes v strehu, ich základňa sa vystrie.

Šija: dobre nasadená, dlhá, štíhla a svalnatá, mierne vyklenutá. Koža je tenká, netvorí lalok.

Trup

Horná línia: prebieha takmer rovno, vodorovne, smerom k bedrám mierne stúpa.

Kohútik: jasne vyznačený.

Bedrá: krátke, suché, často mierne klenuté. Bedrové hrbolce zreteľne vystupujú, vždy sú na úrovni kohútika alebo vyššie.

Krížová kosť: šikmá, ale nie príliš zrazená.

Predhrudie: nie príliš široké.

Hrudník: dobre vyvinutý do dĺžky, hlboký, ale nie až po lakeť. Nie je veľmi široký, ale musí poskytovať dosť miesta pre srdce, preto sa za hrudnou kosťou nesmie náhle zužovať.

Rebrá: dlhé, viditeľné, pravidelne a mierne vyklenuté až po hrudnú kosť.

Spodná línia: oblúk hrudnej kosti je výrazný a prechádza bez prerušenia do línie brucha, ktoré je vtiahnuté vysoko pod bedrá.

Chvost: nízko nasadený, dlhý, tenký, suchý, zužuje sa do špice. Je pokrytý rovnakou srsťou ako trup a jeho špička je biela. Je voľne spustený, s miernym oblúkom na konci, keď je pes vzrušený, môže byť nesený horizontálne.

Končatiny

Predné končatiny: dlhé, úzke, takmer úplne zvislo postavené.

Plecia: dlhé, so suchým svalstvom,

z profilu mierne šikmo uložené. Uhol medzi lopatkou a ramennou kosťou je veľmi otvorený (asi 130°).

Labky: okrúhle, s tenkými, tesne pri sebe postavenými prstami, brušká prstov sú pigmentované.

Zadné končatiny: dlhé a suché. Postavené absolútne rovno a zvislo.

Stehná: dlhé, s vystupujúcim suchým svalstvom. Uhol medzi stehennou kosťou a predkolením je veľmi otvorený (cca. 130°).

Pätový kĺb: má veľmi otvorený uhol

( asi 145°).

Podpätie: rovné a suché, bez vlčích pazúrikov.

Labky: okrúhle. Vankúšiky pigmentované.

Pohyb: vždy plynulý, najmä v kroku a kluse vysoká akcia končatín. Skákavý cval. Pohyb je ľahký a pružný. Má pre toto plemeno základný význam.

Koža: tenká, na celom tele hladko prilieha.

Osrstenie: srsť krátka, jemná, na bruchu zredukovaná až po lysosť. Všetky odtiene od svetlej pieskovej farby až po tmavú plavú sú prípustné. Hlava môže, ale nemusí mať čiernu masku a lysina môže byť veľmi nepravidelná. K vyfarbeniu patrí biely znak na hrudi a biela špička chvosta. Všetky štyri končatiny musia mať biele pančušky, minimálne aspoň stopu bielej. Tolerujú sa čierne pásiky.

Veľkosť a hmotnosť

Kohútiková výška: psy 64–74 cm,

sučky 60–70 cm.

Hmotnosť: psy približne 20–25 kg,

sučky 15–20 kg.

Chyby: každá odchýlka od uvedeného sa pokladá za chybu, ktorej hodnotenie priamo závisí od stupňa odchýlky.

– celkový vzhľad príliš ťažký

– trup príliš dlhý

– lebka príliš široká

– výrazný stop

– bedrové hrbolce uložené nižšie ako kohútik

– silná depigmentácia

Vylučujúce chyby:

– nedostatok typu (ak vyvoláva dojem nedávneho kríženia s iným plemenom)

– odchýlka od štandardnej výšky viac ako 3 cm

– silná anatomická deformácia, ktorá nie je spôsobená úrazom

– vrodená chyba spôsobujúca invaliditu

– každý viditeľný podstatný nedostatok

– rebrá, ktoré sú prevalené dovnútra, takže hrudník má tvar huslí

– podhryz a predhryz

– drôtovitá alebo polodlhá srsť

– neštandardné osrstenie

– chýbajúci biely znak na niektorej z končatín

– svetlé, tzv. dravčie oko

– panická ustráchanosť alebo agresivita                 

Poznámka: psy musia mať dva obidva normálne vyvinuté semenníky, úplne zostúpené v miešku