199 – ČIRNEKO DELL’ ETNA
CIRNECO DELL’ETNA

Pôvod: Taliansko
Použitie: poľovný pes, zvlášť vhodný na lov divých králikov
Klasifikácia: 5. skupina špice a pôvodné plemená, sekcia 7 pôvodné psy na poľovačku, bez skúšky.
Dátum publikovania platného štandardu: 27. 11. 1999

Krátky prehľad histórie: doterajšie štúdie o pôvode psov rozšírených v Stredomorí vychádzajú z toho, že čirneko pochádza zo starých poľovných psov, ktoré sa za faraónov chovali v údolí Níla a odtiaľ sa dostali do Fenície a na Sicíliu.

Najnovšie výskumy dávajú prednosť novej teórii, podľa ktorej ide o pôvodné staré sicílske plemeno, ktoré malo domov na svahoch Etny. A skutočne i mince a gravúry dokazujú, že čirneko sa v tejto oblasti vyskytoval už stáročia pred Kristovým narodením.

Celkový vzhľad: pes pôvodného typu, štíhlych a elegantných tvarov, stredne veľký, podlhovastých línií. Nemá mať vyplnené tvary, je však robustný a odolný. Má ľahkú, kvadratickú stavbu a jemnú srsť.

Dôležité proporcie: dĺžka tela zodpovedá výške v kohútiku. Hĺbka hrudníka je trochu menšia ako vzdialenosť lakťov od zeme. Dĺžka papule je menšia ako polovica dĺžky hlavy. Pomer temena k papuli je 10:8, uprednostňujú sa psy, ktorých papuľa je rovnako dlhá ako temeno.

Povaha a správanie: je to poľovný pes vhodný do ťažkých terénov, špecializuje sa na lov králikov. Hoci má živý temperament, je aj jemný a nežný.

Hlava

Temeno

Lebka: pozdĺžne oválneho tvaru, horné línie temena a papule sú paralelné alebo len trochu divergentné. Horný profil temena je tak mierne klenutý, že vyzerá rovný, šírka hlavy v oblasti jarmových oblúkov nesmie presahovať polovicu dĺžky hlavy. Nadočnicové oblúky iba mierne vystupujú, čelová brázda je málo výrazná, výbežok medzitemennej kosti je málo vyvinutý.

Čelový sklon: výrazný, uhol asi 140°.

Tvárová časť

Ňucháč: je skoro štvorcový, dosť veľký, jeho farba zodpovedá farbe srsti (tmavšia hnedá, svetlohnedá a mäsovosfarbená).

Papuľa: musí dosahovať minimálne 80% dĺžky temena, jej hĺbka musí byť aspoň polovicou dĺžky, šírka má byť menšia ako polovica dĺžky (meria sa asi v prostriedku). Papuľa je teda špicatá s rovným chrbtom nosa, jej spodný okraj je určený hranou čeľuste.

Pysky: jemné, tenké a napnuté, tesne prekrývajú zuby spodnej čeľuste. Sliznica v kútiku takmer nie je viditeľná.

Čeľuste: aj keď nevyzerajú mohutne, majú byť normálne vyvinuté, spodná čeľusť je menej výrazná s ustupujúcou bradou. Rezáky sú kolmo osadené do čeľustí, sú bezchybne zoradené a presne do seba zapadajú. Chrup dobre vyvinutý a úplný, nožnicový zhryz.

Líca: ploché.

Oči: skôr malé, nie príliš tmavej okrovej farby, môžu byť jantárové alebo sivé, nikdy nie hnedé alebo tmavé orieškové. Sú osadené do strán, ich výraz je nežný, viečka sú oválne, ich pigmentácia zodpovedá farbe ňucháča.

Uši: nasadené vysoko, stoja blízko seba, sú pevné a vztýčené, otvory uší nasmerované dopredu. Uši sú trojuholníkového tvaru s úzkymi špicami, nesmú byť kupírované. Ich dĺžka môže dosahovať maximálne polovicu dĺžky hlavy.

Krk: má zhora vyklenutý profil, je rovnako dlhý ako hlava, tvarom pripomína tupý klin, svalstvo je výrazné, zvlášť pozdĺž horného okraja. Koža je jemná a napnutá, bez laloku.

Trup

Horná línia: rovnomerne a pôvabne klesá od kohútika po kríže.

Kohútik: je vyvýšený nad chrbtovú líniu. V dôsledku konvergencie hrotov lopatiek je útly, prechod do krku je harmonický.

Chrbát: horný profil rovný, svalstvo nie veľmi vyvinuté. Dĺžka hrudného koša tesne presahuje trojnásobok dĺžky bedier, ich dĺžka sa blíži 1/5 výšky v kohútiku, ich šírka je skoro rovnaká s dĺžkou. Svalstvo je krátke, nemá vystupovať, ale má byť pevné.

Kríže: horný profil je plochý, sklon k horizontále je asi 45°. Dĺžka klesajúcich, suchých a pevných krížov je asi tretinou výšky v kohútiku, šírka je asi polovicou ich dĺžky. Svalstvo krížov nemá vystupovať.

Hrudník: hĺbka hrudníka trochu presahuje polovicu výšky v kohútiku (ca. 57%) a ich šírka je o niečo menšia ako jej tretina. Hrudník má dosahovať približne po lakte tak, aby túto líniu nepresahoval. Rebrá sú málo klenuté, ale nemajú byť ploché, obvod hrudníka presahuje výšku v kohútiku asi o 1/8, hrudník je skôr úzky.

Spodná línia: spodný profil stúpa rovnomerne, bez strmého odskoku, po najvyššie miesto brucha. Brucho je suché a vtiahnuté, slabiny sú skoro rovnako dlhé ako bedrá.

Chvost: nízko nasadený, skôr hrubý, rovnako po celej dĺžke, je dosť dlhý, dosahuje po päty alebo je o niečo dlhší, v pokoji je šabľovitý, ak je pes v strehu, má ho ako trúbku zrolovaný cez chrbát. Je pokrytý krátkou srsťou.

Končatiny

Predné končatiny

Všeobecne: sú postavené zvislo a rovnobežne. Pri pohľade zboku sa zvislica spustená od ramenného kĺbu dotýka prstov. Iná zvislica vychádzajúca z lakťového kĺbu delí predlaktie a kĺb nadprstia na dve skoro rovnaké častia končí v polovici výšky nadprstia. Pri pohľade spredu delí zvislica vychádzajúca od z hrotu lopatky predlaktie, kĺb nadprstia, nadprstie a labku na dve polovice. Meraná od zeme po lakeť presahuje výška prednej končatiny o niečo polovicu výšky v kohútiku.

Plecia: lopatka musí dosahovať jednu tretinu výšky v kohútiku a jej sklon k horizintále je asi 55°. Konce lopatiek ležia pri sebe, uhol ramenného kĺbu je asi 115° až 120°.

Ramená: dĺžka ramena zodpovedá polovici dĺžky končatiny, meranej od zeme po lakeť, rameno je skoro alebo úplne paralelné so zvislou osou tela, k horizontále je mierne nachýlené, pokryté vystupujúcim výrazným svalstvom.

Lakte: ležia v jednej rovine s okrajom hrudníka alebo trocha nižšie a sú paralelné s osou tela, uhol ramena a predlaktia je asi 150°.

Predlaktia: dĺžka predlaktia zodpovedá tretine výšky v kohútiku, je kolmé na zem, priehlbina nad zápästným kĺbom je zreteľná, kosti sú ľahké ale pevné.

Kĺby nadprstia: pokračujú v rovnej línii predlaktia, hrášková kosť jasne vystupuje.

Nadprstia: dľžka nadprstia nesmie byť menšia ako 1/6 dĺžky prednej končatiny, meranej od zeme po lakeť, sú širšie ako kĺby nadprstia, ale ploché a suché, s miernym sklonom zozadu dopredu, kosti sú ploché a suché.

Predné labky: oválneho tvaru tzv. zajačie, s uzavretými klenutými prstami, pazúriky silné a klenuté, hnedé alebo hnedastomäsovoružové, nikdy nie čierne, vankúšiky sú tvrdé, rovnakej farby ako pazúriky.

Zadné končatiny

Všeobecne: myslená línia má pri pohľade zozadu viesť od sedacích hrbolcov k zemi tak, že prechádza špičkami prstov alebo sa ich dotýka. Pri pohľade zozadu myslená línia vychádzajúca zo sedacích hrbolcov smerujúca k zemi delí päty, podpätia a labky na dve polovice. Dĺžka zadných končatín dosahuje asi 93% kohútikovej výšky.

Stehná: dlhé a široké. Ich dĺžka presahuje o tretinu výšku v kohútiku. Svalstvo je ploché a zadný okraj stehna je len mierne vypuklý. Šírka stehien dosahuje 3/4 ich dĺžky, uhol kolenného kĺbu je asi 115°.

Predkolenia: trocha kratšie ako stehná, k horizontále majú sklon asi 55°. Svalstvo je suché a dobre odsadené, kosti sú ľahké, priehlbina je výrazná.

Kolenné kĺby: musia ležať na zvislici, ktorá vedie od sedacích hrbolcov k zemi, uhol medzi predkolením a podpätím je asi 120°.

Päty: vzdialenosť medzi vankúšikmi a pätovým tŕňom nie je väčšia ako 27% výšky v kohútiku, ich vonkajšia strana je široká, uhol je asi 135°.

Podpätia: dĺžka podpätí je tretinou dĺžky predných končatín, meranou medzi lakťom a zemou, sú cylindrického tvaru a zvislo postavené, bez vlčích pazúrikov.

Zadné labky: menej oválne ako predné inak majú rovnaké vlastnosti.

Pohyb: cval miestami prerušovaný klusom.

Koža: tenká, na celom tele tesne prilieha k podkožnému väzivu. Farba sa mení podľa farby osrstenia. Sliznice a ňucháč zodpovedajú farbám, ktoré boli predpísané pre ňucháč, nemajú byť čierno škvrnité ani depigmentované.

Osrstenie

Vlastnosti srsti: srsť je krátka na hlave, ušiach a končatinách, na tele a chvoste je polodlhá (asi 3 cm), ale veľmi hladká, priliehavá a tuhá ako konská srsť.

Farba:

  1. a) jednofarebná plavá, viac alebo menej intenzívna alebo zosvetlená ako izabel, piesková atď.
  2. b) plavá s viac alebo menej rozšírenou bielou (lysinka na čele, biela škvrna na hrudi, biele labky, koniec chvosta a brucho, biely golier sa menej cení). Biele jednofarebné jedince alebo biele s oranžovými fľakmi sa tolerujú, plavé osrstenie premiešané svetlejšou a tmavšou srsťou sa pripúšťa.

Veľkosť: psy 46–50 cm, tolerancia do 52 cm, sučky 42–46 cm, tolerancia do 50 cm.

Hmotnosť: psy 10–12 kg, sučky 8–10 kg.

Chyby: každá odchýlka od uvedeného sa pokladá za chybu, ktorej posúdenie má byť závislé od veľkosti odchýlky.

Vylučujúce chyby:

–  rozbiehavosť línií chrbta nosa a temena,

–  preliačený chrbát nosa,

–  výrazný predhryz alebo podhryz,

– škvrnité oči,

– úplne ovisnuté alebo netopierie uši,

– chvost zrolovaný na chrbte,

– čierne pazúriky,

– čierne vankúšiky alebo podošvy,

– čierna pigmentácia, aj keď iba obmedzená, 

– jednofarebné hnedé alebo pečeňovosfarbené psy,

– čierne alebo hnedé škvrny,

– výskyt hnedých alebo čiernych chlpov,

– pásikavé sfarbenie,

– čierne sliznice

– úplné chýbanie pigmentu,

– odchýlka od výšky pri psoch aj sučkách 2 cm hore alebo dole.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.