285 – GALGO
Galgo Espagnol

Pôvod: Španielsko
Použitie: štváče na zajace a pre dostihovú dráhu. Rýchlo štve a poľuje očami. Môže sa ale využiť aj na inú zver ako králiky, líšky, dokonca na diviaky, napriek tomu najväčšie využitie galga je pri dostihovej poľovačke – coursingu.
Klasifikácia: 10. skupina – chrty; 3. sekcia krátkosrsté chrty, bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu: 26. 5. 1982

Krátky prehľad histórie: Galgo espanol bol známy v antickom Ríme, môžeme sa ale domnievať, že na Iberskom ostrove sa objavil ešte omnoho skôr. Pochádza zo starých ázijských chrtov a veľmi rýchlo sa prispôsobil španielskym stepiam a rovinám. V 16. 17. a 18. storočí boli vyvezené veľké množstvá galgov do Írska a Anglicka, takže galgo je jeden z predkov greyhounda, ktorý má tie isté plemenné znaky a tvoril základňu pre neskorší výber a prispôsobenie. Treba dodať, že spomedzi mnohých citátov je najdôležitejší ten od klasického autora Arcipresta, ktorý spomína pôvodné poslanie plemena: „akonáhle sa zajac zdvihne, suka galga ho začne štvať.“

Celkový vzhľad a charakter: chrt dobrého formátu, vyvážený, vodorovne pretiahnutý pravouholník. Kompaktná kostra, dlhá a štíhla hlava, priestranný hrudník, dobre vtiahnuté brucho a veľmi dlhý chvost. Zadné končatiny výrazne zvislo postavené a svalnaté. Jemná, krátka srsť alebo polodlhá drsná srsť. Pokojné a niekedy zdržanlivé správanie. Pri poľovačke je však aktívny a živý.

Výška v kohútiku: psy 62–70 cm,

sučky 60–68 cm. Odchýlky 2 cm nahor alebo nadol pri psoch, ktoré sú inak harmonické, neprekážajú.

Stavba tela: podlhovastý formát, telo je o niečo dlhšie ako kohútiková výška. Rozhodujúca je ale funkčnosť a harmónia proporcií tak v postoji ako v pohybe.

Hlava

Celkový vzhľad: hlava je v pomere k telu dlhá, kostnatá a suchá. Pomer temena k papuli je 5 : 6. Od ňucháča k nasadeniu uší sa línie hlavy rozbiehajú. Pri pohľade zhora má byť hlava súmerná s dlhou, štíhlou papuľou.

Lebka: štíhla, s jemne vypuklým profilom. Šírka temena nedosahuje dĺžku. Stredom lebky prebieha v prvých dvoch tretinách od papule výrazná čelová ryha. Nadočnicové oblúky a výbežok medzitemennej kosti sú len naznačené.

Stop: mierne klesá, je veľmi málo zvýraznený.

Papuľa: dlhá, s mierne vyklenutým chrbtom nosa.

Ňucháč: malý, vlhký a čiernopigmentovaný.

Pysky: veľmi suché, horné pysky prekrývajú spodné, neukazujú kútiky, pysky sú jemné, napäté a tmavo pigmentované.

Chrup: silný, biely a zdravý, zhryz nožnicový, rezáky sú nadmieru silne vyvinuté. Všetky premoláre sú prítomné.

Oči: malé, šikmo postavené, mandľového tvaru, najčastejšie tmavé, orieškovohnedé, výraz pokojný, nežný a zdržanlivý.

Viečka: jemná koža a tmavé mihalnice. Tesne priliehajú k očným guliam.

Uši: široké v nasadení, trojuholníkové, mäsité v prvej tretine, smerom ku koncu, ktorý je zaoblený, sú jemnejšie a tenšie, nasadené vysoko. V strehu sú do jednej tretiny vzpriamené, ich konce smerujú do strán. V pokoji sú zložené do tvaru ruže a priliehajú k hlave. Natiahnuté dopredu siahajú skoro ku kútikom papule.

Podnebie: tmavé s veľmi výrazným klenutím.

Krk: dlhý, oválny, zo strán sploštený, silný a pohyblivý. Štíhly v mieste nasadenia hlavy, rozširuje sa pri prechode do tela. Horná línia mierne preliačená, spodný okraj rovný, v prostriedku mierne vyklenutý.

Trup

Celkový vzhľad: skoro pravouhlý, silný a pohyblivý. Rebrá sa jasne črtajú, sú dobre vyvinuté, veľmi vtiahnuté brucho prezrádza silu, pohyblivosť a odolnosť.

Kohútik: ľahko naznačený.

Chrbát: rovný, dlhý a dobre definovaný s veľkým medzirebrovým priestorom. Rebrá musia byť dobre viditeľné a vyvinuté. Obvod hrudníka je o niečo väčší ako kohútiková výška. Bedrová partia je dlhá, silná, nie príliš široká, s mierne vyznačenými hornými okrajmi, kompaktným svalstvom, robí dojem rýchlosti a pohyblivosti. V bedrách môže byť o niečo vyšší ako v kohútiku.

Kríže: dlhé, silné a šikmé. Ich sklon od horizontály je asi 45°.

Chrbtica: línia prebieha ľahko konkávne, bedrová línia je konvexná. Tlmí prudké nárazy pri pohybe a vzbudzuje dojem veľkej pružnosti.

Hrudník: silný, napriek tomu nie príliš široký, nedosahuje po lakeť, hlboký až po trináste rebro, hrot hrudnej kosti je výrazný.

Brucho a slabiny: brucho je silne vtiahnuté už od konca hrudnej kosti, slabiny sú krátke, suché a dobre vyvinuté.

Chvost: silný, nízko nasadený, visí pomedzi nohy, postupne sa stenčuje až k špicatému koncu. Pohyblivý a veľmi dlhý. Siaha dosť hlboko pod päty. V pokoji má kosákovitý tvar, s koncom prepadávajúcim nabok. Je spustený pomedzi zadné končatiny a hákom na konci sa takmer dotýka zeme, je to typický znak tohto plemena.

Predné končatiny

Celkový vzhľad: výborne stavané, jemné, rovné a paralelné, krátke a štíhle nadprstia a zajačie labky.

Plecia: suché, krátke a šikmé. Lopatka je o niečo kratšia ako rameno.

Rameno: dlhé, dlhšie ako lopatka, veľmi svalnaté, s pohyblivými lakťami, aj keď sú dobre spojené s telom.

Predlaktie: veľmi dlhé, dobre vyvinuté kosti, výrazné šľachy, rovné a paralelné.

Nadprstie: ľahké, šikmé a krátke.

Labky: zajačie, uzatvorené s vysokými prstami. Silné a dlhé články prstov. Piaty prst a vankúšiky sú dobre vyvinuté. Koža medzi prstami je veľmi silná a pazúry sú veľmi dobre vyvinuté.

Uhly: uhol lopatky a ramena 110 °, uhol ramena a predlaktia je 130°.

Zadné končatiny

Všeobecný vzhľad: silné a výrazné kosti, vynikajúco stavané, so správnym zauhlením. Dobre vyznačené koleno, krátke podpätie postavené kolmo k zemi. Zajačie labky s vysokými prstami. Vzbudzujú dojem sily, odolnosti a pohyblivosti.

Stehná: veľmi silné, dlhé a napnuté. Stehenná kosť je zvislo postavená. Pri pohľade zozadu na prvý pohľad vidno dobre vyvinuté svalstvo, silné a ploché. Stehno je dlhé ako 3/4 predkolenia.

Predkolenie: veľmi dlhé s výraznými tenkými kosťami, svalnaté v hornej časti a menej svalnaté v spodnej. Jasne načrtnuté žily a šľachy. Podpätie: štíhle, krátke a kolmo postavené k zemi. Labky: zajačie labky, presne tak sformované ako predné. Uhly: bedrá a stehno 11O°, stehno a predkolenie 130°, päta viacej ako 140°.

Pohyb: typický pohyb je samozrejme cval. Krok je veľmi dlhý, končatiny sa pohybujú tesne nad zemou, je pružný a silný, bez tendencie k mimochodu alebo stepovaniu.

Koža: prilieha na celom tele, je silná, pohyblivá a ružová. Sliznice sú veľmi tmavé.

Srsť: hustá, veľmi jemná, hladká, dobre pokrýva celé telo až medzi prsty. Na zadnej strane stehien je trochu dlhšia. Variácie drsnej a polodlhej srsti. Drsnosť srsti a jej dĺžka je premenlivá, i keď srsť pokrýva rovnomerne celé telo. Niekedy má bradu a fúzy a výrazné obrvy a dokonca dlhé chlpy na čele.

Farba: rôznorodá. Typické farby sú zoradené tak, že prvé sú tie najžiadanejšie: hnedofľakaté a tigrované, svetlejšie alebo tmavšie, ale vždy dobre pigmentované. Čierna, tmavé a svetlé béžové odtiene (Braguillo – španielske pečivo k zmrzline), zhnednutá – ako toast, škoricová, žltá, červená, biela, škvrnitá.

Chyby: ľahké chyby – rovný profil hlavy, príliš špicatá papuľa, chýbajúce premoláre, ľahký predhryz, ľahký podhryz, širšia alebo slabo rezaná lebka, trochu kratší chvost, ktorý siaha len trochu pod päty. Jazvy, rany a odreniny z poľovačky.

Hrubé chyby: znamenajú vylúčenie spomedzi najlepších. Veľmi široká lebka, veľmi špicatá papuľa. Mierny predhryz, chýbajúce rezáky, o ktoré neprišiel pri úraze. Veľká hlava, krátky, v priereze okrúhly krk, paralelnosť horného okraja papule a nasadenia uší. Svetlé, okrúhle alebo vypuklé oči, malý obvod hrudníka, priehlbina medzi čelom a chrbtom nosa príliš výrazná, krátke, postavené alebo malé uši, príliš úzky hrudník, ektropium, entropium, hrubé pysky, voľná koža (dvojitá brada), sedlový chrbát, nižší v bedrách ako v kohútiku, krátke slabiny, príliš krátke, okrúhle kríže, ochabnuté, nie ploché svalstvo, chybný postoj, otvorené prsty, kravské kolená, mäkké labky, kupírovaný chvost alebo uši, hrubé línie, ťažkopádny, nepohyblivý, nevyrovnaný v charaktere.

Vylučujúce chyby: (vylučujú z ocenenia a z chovu) úplne netypický, rozštiepený nos, veľký podhryz alebo prehryz, albinizmus, monorchizmus a kryptorchizmus, veľmi široký, plochý a rovný chrbát, hrudník omnoho hlbší ako línia lakťov. Akýkoľvek znak, ktorý svedčí o tom, že pes je miešanec.

Poznámka: semenníky sú veľmi dobre vyvinuté a sú úplne zostúpené v miešku.