240 – MAĎARSKÝ CHRT
Magyar agár

Pôvod: Maďarsko
Použitie: poľovný pes a durič, ktorý poľuje zrakom. Napriek tomu má pozoruhodný čuch.  Je mimoriadne vhodný pre závodnú dráhu a kurzing, najlepšie sa hodí pre dlhé trate. Je výborným sprievodným a strážnym psom.
Klasifikácia: 10. skupina chrty; 3. sekcia krátkosrsté chrty, bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu: 6. 4. 2000

Krátky prehľad histórie: maďarský chrt je pôvodné poľovnícke plemeno. Jeho pôvod sa dá doložiť do čias podmanenia krajiny Maďarmi. Pri vykopávkach boli nájdené lebečné kosti, ktoré to potvrdzujú. Na zvýšenie rýchlosti bolo v 19. storočí plemeno krížené s rôznymi chrtmi.

Celkový vzhľad: jeho zjav vyžaruje silu, kostra a svalstvo sú dobre vyvinuté. Je elegantný.

Dôležité proporcie:

–  dĺžka trupu je o niečo väčšia ako výška v kohútiku.

–  dĺžka papule zodpovedá približne polovici dĺžky hlavy.

Povaha a správanie: neúnavný, vytrvalý, rýchly, tvrdý a odolný. Výborný na psích dostihoch. Na niektorých dráhach je rýchlejší ako greyhound. Je zdržanlivý, ale nebojácny, rozvážny, inteligentný a verný. Je ostražitý, má dobre vyvinutý strážny inštinkt, stráži ľudí, dom aj dvor, čo ale nevedie k agresivite a sklonu hrýzť.

Hlava: zhora i zboku má tvar klinu s pomerne širokým základom.

Stop: výrazný.

Tvárová časť

Ňucháč: pomerne veľký, dobre pigmentovaný, s veľkými a širokými nosnými dierkami.

Papuľa: silná, podlhovastá, nemá byť príliš špicatá.

Pysky: dobre uzavreté, priliehavé, dobre pigmentované.

Čeľuste, zuby: mohutné, silné čeľuste, dobre vyvinuté, silné zuby, úplný nožnicový zhryz podľa vzorca chrupu psa.

Líca: silné, svalnaté.

Oči: stredne veľké, tmavé, nemajú byť vystúpené ani zapadnuté. Živý a inteligentný výraz.

Uši: sú veľké a majú hrubú chrupavku. Sú stredne vysoko nasadené, skladajú sa na krku ako dobre nesené ružičkové ucho. Keď je pes v strehu, sú vztýčené. Uši majú byť skôr ťažké ako ľahké. Stále vztýčené uši sú chybou.

Krk: stredne dlhý, ale elegantný, suchý, svalnatý, bez voľnej kože.

Trup

Kohútik: dobre vyvinutý, svalnatý, dlhý.

Chrbát: široký, rovný, napnutý, veľmi svalnatý.

Bedrá: veľmi široké, rovné, svalnaté.

Kríže: široké, mierne klesajú, mohutné svalstvo.

Hrudník: hlboký a pomerne široký, aby v ňom bolo dosť priestoru pre veľké pľúca a srdce.

Brucho: primerane vtiahnuté.

Chvost: silný, hrubý, stredne vysoko nasadený, len mierne sa stenčuje, je mierne zahnutý, siaha k pätám. Na spodnej časti je pokrytý drôtovitou srsťou. V pokoji je nesený nadol, v akcii smie byť zodvihnutý len do línie chrbta.

Končatiny

Predné končatiny: sú mocné a šľachovité. Pri pohľade spredu aj zboku sú rovné a paralelené.

Plecia: mierne šikmé, pohyblivé, svalnaté, dlhé.

Lakte: pružne priliehajú k hrudnému košu. Sú pohyblivé a nie sú vtočené ani vytočené.

Predlaktia: dlhé, rovné, so silnými kosťami a suchým svalstvom.

Kĺby predlaktia: široké a silné.

Nadprstia: krátke, zvislé.

Predné labky: relatívne veľké, podlhovasté. Silné vankúšiky. Silné, krátke pazúriky.

Zadné končatiny

Všeobecne: dobre, ale nie príliš zauhlené, svalnaté, so silnými kosťami. Pri pohľade zozadu sú paralelené.

Stehná: majú mohutné svaly, vyvinuté hlavne do dĺžky.

Kolenné kĺby: primerane zauhlené, mocné, nie sú vtočené ani vytočené.

Predkolenia: dlhé, sucho svalnaté.

Päty: mocné, silné, nízko postavené.

Zadné labky: relatívne veľké, podlhovasté. Silné vankúšiky a pazúriky.

Pohyb: pružný a priestranný klus, pri pohľade spredu a zozadu sa končatiny pohybujú v jednej rovine.

Koža: pomerne hrubá, na celom tele dobre prilieha, netvorí záhyby ani lalok.

Osrstenie

Srsť: krátka, hustá, tvrdá, hladká, v zime sa môže tvoriť hustá podsada v značnom množstve.

Farba: všetky farby a farebné kombinácie, tak ako sa vyskytujú pri chrtoch, s výnimkou farieb a farebných kombinácií, ktoré sú uvedené medzi chybami.

Veľkosť: ideálna kohútiková výška psov je 65–70 cm, sučiek 62–67 cm.

Najdôležitejšia nie je výška, ale harmónia proporcií.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Vylučujúce chyby:

–  netypická hlava,

–  predhryz, podhryz, krížový zhryz,

–  chýbanie jedného alebo viacerých rezákov, očných zubov, P2 až P4, chýbanie viac ako dvoch P1; chýbajúce M3 sa nezohľadňujú,

– entrópium, ektrópium,

–  farby modrá, modro-biela, hnedá, vlkosivá, čierna s pálením, trojfarebnosť,

–  agresivita.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.