Upozorňujeme vystavovateľov, že od 1.1.2023 je zmena v poriadkoch šampionátov krásy mladých, dospelých a grand šampióna.
Všetky žiadosti na priznanie šampionátov, ktoré obdrží sekretariát SKJ od 1.1.2023 musia spĺňať podmienky poriadkov platných od 1.1.2023.

Nové poriadky:
Junior šampión
Grand šampión
Šampión SR